Trong các hàm số img1, img2, img3 có hàm số có 3 điểm cực trị?             

A.

2.

B.

4.

C.

3.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

img1 hàm số có 3 điểm cực trị img2  img3 hàm số có 1 điểm cực trị tại img4  img5 hàm số có img6 và y’ đổi dấu khi qua điểm img7 và không có đạo hàm tại các điểm img8 hàm số có 3 điểm cực trị. img9. Hàm số có y’ đổi dấu khi đi qua điểm img10 nên hàm số có 3 cực trị .    

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.