Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?                 

A.

A. Hình tứ diện đều là hình có 4 cạnh bằng nhau.

B.

B. Hình chóp tam giác là hình có 3 đỉnh, 3 cạnh và 3 mặt.

C.

C. Hình chóp tam giác là hình tứ diện.

D.

D. Hình chóp tứ giác là hình có 4 mặt là tứ giác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

A sai vì hình vuông không phải tứ diện đều, B sai vì chóp tam giác có 4 mặt, 6 cạnh và 4 đỉnh, D sai. C đúng.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.