Trong các sản phẩm sau  đây, Pháp nổi tiếng thế giới về

A.

rượu vang.

B.

pho mát

C.

D.

sữa

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

rượu vang.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.