Trong chu kì tế bào, ADN và NST tự nhân đôi ở pha

A.

G1.

B.

G2.

C.

M.

D.

S.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

S.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.