Trong khai triển img1. Hệ số img2 là:                         

A.

A. 1.293.600

B.

B. −1.293.600

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A

Xét khai triển img1. Hệ số của img2 ứng với img3 suy ra img4.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...