Trong mặt phẳng tọa độ img1 cho điểmimg2. Nếu phép đối xứng tâm img3 biến điểm img4 thành img5 thì ta có biểu thức:        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Theo biểu thức tọa độ phép đối xứng.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...