Trong mặt phẳng với hệ tọa độ img1 cho đường thẳng img2 và điểm img3. Khoảng cách từ điểm img4 đến đường thẳng img5

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Khoảng cách từ điểm img1 đến đường thẳng img2 là img3img4.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...