Trong một chiếc hộp có img1 viên bi, trong đó có img2 viên bi màu đỏ, img3 viên bi màu xanh và img4 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời img5 viên bi. Tìm xác suất để img6 viên bi lấy ra có không quá img7 màu.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Lấy ngẫu nhiên đồng thời img1 viên bi có tất cả img2 cách. Lấy img3 viên bi đủ cả ba màu có img4 cách. Vậy lấy ra img5 viên bi không quá hai màu có img6 cách. Suy ra xác suất suất để img7 viên bi lấy ra có không quá img8 màu là: img9.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...