Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trò             

A.

A. tháo xoắn phân tử ADN.  

B.

B. tổng hợp và kéo dài mạch mới.         

C.

C. tách hai mạch đơn của phân tử ADN.        

D.

D. nối các đoạn Okazaki với nhau.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trò nối các đoạn Okazaki với nhau.  

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.