Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn S1, S2 cách nhau 20(cm) dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình u1 = u= Acos(ωt). Bước sóng trên mặt nước do hai nguồn này tạo ra là λ = 4(cm). Trên mặt nước, xét một vân giao thoa cực đại gần đường trung trực của S1S2 nhất; số điểm dao động cùng pha với S1,S2 nằm trên vân này và thuộc hình tròn đường kính S1S2 là

A.

5.

B.

4.

C.

3.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1

+ Điều kiện để một điểm M dao động cực đại và cùng pha với nguồn: img2 với k và n cùng chẵn hoặc cùng lẽ.

+ M gần trung trực nhất img3, để M nằm trong nửa đường tròn thì img4.

+ Với img5 

+ Thay vào (1), ta tìm được img6, chọn 5, 7 (cùng lẻ vì img7), với img8 ứng với điểm nằm trên img9 trong đường tròn có 3 điểm cực đại, cùng pha với nguồn và nằm trên dãy img10 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.