Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng, tại vị trí vân sáng bậc 6 của ánh sáng có bước sóng 0,497 μm có vân sáng bậc 7 của bức xạ có bước sóng bằng:

A.

0,597 μm.

B.

 0,579 μm.

C.

0,462 μm.       

D.

0,426 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1        

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.