Từ “kiêu căng” có nghĩa là gì ?

A.

Cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác

B.

Ghen tức với người khác về địa vị, quyền lợi

C.

Ra vẻ, điệu bộ hơn người, khác người

D.

Đẹp một cách sang trọng và tỏ ra kiêu hãnh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...