Từ một đội văn nghệ gồm img1 nam và img2 nữ cần lập một nhóm gồm img3 người hát tốp ca. Xác suất để trong img4 người được chọn đều là nam bằng:  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B

Ta có: img1. Gọi img2 là biến cố “Chọn img3 bạn nam trong img4 bạn nam” img5 img6. Vậy img7.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.