Xét các câu sau: I.Hàm số img1là hàm số lẻ. II.Hàm số img2là hàm số chẵn. III.Hàm số img3là hàm số lẻ. Trong các câu trên, câu nào đúng?         

A.

Chỉ (I).

B.

Chỉ (II).

C.

Chỉ (III)

D.

Cả 3 câu

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta loại I và II do khi img1 thì img2, do đó img3 không tồn tại. Với III: Hàm số xác định khi img4 img5. Tập xác định của hàm số là tập đối xứng. Do vậy, ta xét img6. Vậy III đúng.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...