Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là

A.

hòa bình, hợp tác và phát triển.

B.

chạy đua vũ trang tăng cường sức mạnh quân sự.         

C.

tăng cường liên kết khu vực để tăng cường sức mạnh kinh tế, quân sự.        

D.

cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: sgk 12 trang 64. Cách giải: Sau chiến tranh lạnh, xu thế chung của quan hệ quốc tế là hòa bình, hợp tác và phát triển, các dân tộc hi vọng về một tương lai tốt đẹp của loài người.  Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.