Ý nào sâu đây không đúng về những vấn đề cần giải quyết để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL?

A.

Giải quyết nước ngọt vào mùa khô.

B.

Duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng.

C.

Sử dụng và cải tạo tự nhiên không tách khỏi hoạt động của con người.

D.

Phòng chống các tác hại của lũ trong mùa mưa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.