Đề kiểm tra: Khối Trụ: Tính Độ Dài Đường Sinh, Chiều Cao, Bán Kính Đáy, Khoảng Cách, Góc, Thiết Diện Của Khối Trụ. - môn Toán Học - lớp Lớp 12