Trắc nghiệm Địa Lý 12 Bài Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 40 phút - Đề số 2

Phần Địa Lý Việt Nam

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn tổng hợp từ các kiến thức của các bài giảng trong Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập môn Địa lý lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Tháng 12 năm 2005.

B.

Tháng 11 năm 2006.

C.

Tháng 12 năm 2006.

D.

Tháng 1 năm 2007.

A.

Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.

B.

Giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III.

C.

Giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II không đổi, tăng tỉ trọng khu vực III.

D.

Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng nhanh tỉ trọng khu vực II, khu vực III có tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

A.

Chính sách khoán sản phẩm theo khâu đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp

B.

Chính sách khoán gọn theo đơn giá đến hộ xã viên trong hợp tác xã nông nghiệp

C.

Chính sách Đổi mới đầu tiên của nước ta được thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp

D.

Chính sách khoán trong nông nghiệp được Bộ Chính trị đưa ra vào tháng 1 - 1981

A.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế.

B.

Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

C.

Khả năng tích lũy vốn.

D.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân hoặc khả năng tích lũy vốn.

A.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp.

B.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực sản xuất công nghiệp sang dịch vụ.

C.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

D.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ khu vực dịch vụ sang công nghiệp.

A.

Lĩnh vực công nghiệp.

B.

Lĩnh vực nông nghiệp.

C.

Lĩnh vực dịch vụ.

D.

Lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

A.

Sau khi đất nước thống nhất 30 - 4 - 1975

B.

Sau Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khoá VI tháng 4 - 1998

C.

Sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986.

A.

Tài nguyên đất.

B.

Tài nguyên biển.

C.

Tài nguyên rừng. 

D.

Tài nguyên khoáng sản.

A.

Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài ; các hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển mạnh.

B.

Hoạt động ngoại thương được đẩy mạnh, hợp tác kinh tế - khoa học kĩ thuật được tăng cường

C.

Hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển mạnh ; các nguồn lực ở trong nước được khai thác tốt hơn

D.

Trao đổi thông tin, văn hóa chuyển giao công nghệ.

A.

chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế nhanh

B.

hơn 20 năm kinh tế tăng trưởng liên tục

C.

sự phân hoá giàu nghèo có xu hướng giảm

D.

kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật phát triển mạnh.

A.

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của chính từng nước

B.

vấn đề bảo vệ môi trường trên Trái Đất.

C.

nhu cầu chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển.

D.

nhu cầu giao lưu giữa các nưổc ngày càng mở rộng

A.

Nông nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP

B.

Tỉ lệ tăng trưởng GDP rất thấp, chỉ đạt 0,2%/năm

C.

Lạm phát kéo dài, có thời kì lên đến 3 chữ số

D.

Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế âm, cung nhỏ hơn cầu

A.

Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

B.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định.

C.

Giảm nhanh tỉ lệ hộ đói, nghèo.

D.

Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định hoặc giảm nhanh tỉ lệ hộ đói, nghèo.

A.

Gia nhập WTO và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì

B.

Gia nhập ASEAN và kí thương ước với Hoa Kì

C.

Gia nhập ASEAN và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì

D.

Gia nhập APEC và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì

A.

Ngành công nghiệp năng lượng ; ngành nông nghiệp và giao thông vận tải, du lịch.

B.

Ngành khai thác, nuôi trồng và chế biển thủy sản nước ngọt.

C.

Ngành giao thông vận tải và du lịch.

D.

Ngành trồng cây lương thực - thực phẩm.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...