Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) - Lịch sử 11 - Đề số 1

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) - Lịch sử 11 - Đề số 1  trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn Lịch sử lớp 11 do cungthi.online biên soạn.

 Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm khác trên hệ thống cungthi.online.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.online còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.online/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.online/bai-giang.html
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Phong trào Đông Du.

B.

Hội Duy tân.

C.

Phong trào Duy tân.        

D.

Việt Nam Quang phục hội.

A.Nhìn thấy sự bế tắc của các con đường cứu nước của những bậc tiền bối.
B.Muốn tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm cách mạng như thể nào, rồi trở về giúp đồng bào mình.
C.Muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.
D.Muốn được giải phóng, các dân tộc chi có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình.
A.

Cả hai xu hướng đều dựa trên sự tiếp thu tư tưởng tư sản.

B.

Hai xu hướng luôn đối lập nhau, không thể cùng tồn tại.

C.

Mục tiêu đấu tranh của hai xu hướng là giải phóng dân tộc.  

D.

Cả hai xu hướng đều có chung động cơ là yêu nước.

A.Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
B.Cơ sở quan trọng để xác đinh con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
C.Kết thúc chặng đường tìm đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
D.Đoàn kết phong trào cách mạng dân tộc với cách mạng thế giới.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ