Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 5

Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Bài 4: Đột biến gen

Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 1 Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

thay thế một cặp nuclêôtit cùng loại.

B.

mất một cặp nuclêôtit.

C.

thêm một cặp nuclêôtit.

D.

thay thế một cặp nuclêôtit khác loại.

A.

nó tồn tại bên cạnh gen trội tương ứng.

B.

nó tồn lại bên cạnh gen trội không hoàn toàn tương ứng.

C.

nó tồn tại trong tế bào giao tử.

D.

nó nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y.

A.

0,4692 micrômet.

B.

0,1172 micrômet.

C.

0,2448 micrômet.

D.

0,17595 micrômet.

A.

một bộ ba mã hoá nhiều axit amin.

B.

một axit amin được mã hoá bởi nhiều bộ ba.

C.

một bộ ba mã hoá một axit amin.

D.

có nhiều bộ ba không mã hoá axit amin.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...