Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 2

Chương 5: Di Truyền Học Người

bao gồm các bài giảng:

Bài 21: Di truyền y học

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong chương 5 Di Truyền Học Người lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Do con người sống thành xã hội phức tạp.

B.

Bộ NST của các chủng tộc rất khác nhau.

C.

Sinh sản chậm, ít; Bộ NST phức tạp, khó gây đột biến; Do luật kết hôn.

D.

Người không tuân theo các quy luật di truyền, biến dị như các sinh vật khác.

A.

phân tích ADN đặc trưng của từng dòng họ để theo dõi sự có mặt của một tính trạng hay bệnh nào đó.

B.

theo dõi, phân tích được tính chất, quy luật di truyền của một tính trạng nào đó qua các thế hệ của cùng một dòng họ.

C.

phân tích nhiễm sắc thể của người để đánh giá về cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể.

D.

nghiên cứu sự ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài với các tính trạng.

A.

Bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ.

B.

Bệnh nhân bị tâm thần phân liệt.

C.

Bệnh nhân bị đái tháo đường.

D.

Bệnh nhân bị thiếu loại axit amin không thay thế phêninalanin.

A.

di truyền tế bào để phát hiện bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể.

B.

phả hệ.

C.

sử dụng giấy chỉ thị màu để trong tã lót, giấy này có phản ứng đặc hiệu với nước tiểu của trẻ bị bệnh.

D.

phương pháp phân tử để xác định gen đột biến.

A.

tách riêng bạch cầu để nuôi cấy.

B.

kích thích cho các bạch cầu được phân chia nguyên phân.

C.

xử lí cônsixin để có nhiều tế bào bị ngừng phân chia ở kỳ giữa để dễ đánh giá.

D.

tách riêng bạch cầu để nuôi cấy.

kích thích cho các bạch cầu được phân chia nguyên phân.

xử lí cônsixin để có nhiều tế bào bị ngừng phân chia ở kỳ giữa để dễ đánh giá.

A.

chẩn đoán giới tính.

B.

phân tích nhiễm sắc thể, AND, chẩn đoán bệnh di truyền.

C.

chẩn đoán có bị suy giảm miễn dịch.

D.

xây dựng bản đồ gen người.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ