Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Tập tính ở động vật

Trắc nghiệm Sinh Học lớp 11 Bài Tập tính ở động vật giúp các em ôn luyện và nắm rõ hơn về kiến thức trong bài giảng.

1. Tập tính là gì?

– Tập tính là chuỗi phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường, nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.

2. Phân loại tập tính

– Có 2 loại tập tính: tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Nội dung đề thi:

A.

Chuột nghe thấy tiếng mèo kêu phải chạy xa.

B.

Con mèo ngửi thấy mùi cá là chạy tới gần.

C.

Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

D.

Chim sâu thấy bọ nẹt không dám ăn.

A.

tập tính xã hội

B.

tập tính bảo vệ lãnh thổ

C.

tập tính sinh sản.

D.

tập tính di cư

A.

Sinh ra đã có, mang tính bản năng, di truyền được.

B.

Sinh ra đã có, mang tính bản năng, không di truyền được.

C.

Hình thành trong quá trình sống, không di truyền được, chịu ảnh hưởng của môi trường.

D.

Hình thành trong quá trình sống cá thể, di truyền được, chịu ảnh hưởng mạnh của môi trường.

A.

Kích thước quần thể tăng hay giảm.

B.

Môi trường sống phức tạp, cạnh tranh lớn.

C.

Gặp nhiều khó khăn và thù địch.

D.

Mức độ tiến hóa của hệ thần kinh.

A.

số tế bào thần kinh rất nhiều, tuổi thọ thường cao.

B.

hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron.

C.

sống trong môi trường phức tạp.

D.

có nhiều thời gian để học tập.

A.

Học ngầm         

B.

Quen nhờn.

C.

Điều kiện hoá hành động

D.

In vết.

A.

Ngỗng con mới nở ra thấy đồ chơi thì đi theo đồ chơi.

B.

Vượn biết kê các đồ vật để đứng lấy thức ăn.

C.

Bật đèn cho chó ăn (tiến hành lặp lại nhiều lần) thì khi thấy bật đèn chó sẽ tiết nước bọt.

D.

Ngỗng con mới nở biết đi theo ngỗng mẹ.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ