Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 1" làm một trong các bài trắc nghiệm ngắn trong loạt bài trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương 1 Dao động cơ học

được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Để dao động trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng vào con lắc đang dao động một ngoại lực không đổi.

B.

Nếu ngoại lực cưỡng bức là tuần hoàn thì ở thời kì đầu dao động con lắc là tổng hợp dao động riêng của nó với dao động của ngoại lực.

C.

Sau một thời gian, dao động chỉ là dao động của ngoại lực tuần hoàn.

D.

Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.

A.

x = 2 (cm); v = −20π (cm/s).

B.

x = −2 (cm); v = ±20π (cm/s).

C.

x = −2 (cm); v = -20π (cm/s).

D.

x = 2 (cm); v = 20π (cm/s).

A.

Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào chu kì của ngoại lực tuần hoàn.

B.

Chu kì của dao động cưỡng bức là chu kì dao động riêng.

C.

Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn.

D.

Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

A.

amax = ω2A2.

B.

amax = ω2A.

C.

amax = ωA2.

D.

amax = ωA.

A.

Gia tốc của vật biến đổi đều.

B.

Lực tác dụng lên vật luôn theo hướng của vận tốc và tỉ lệ thuận với độ lớn của li độ.

C.

Lực tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ thuận với độ lớn li độ.

D.

Gia tốc của vật luôn ngược pha với vận tốc của nó.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ