Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 4

Chủ đề Dao Động Điện Từ nói về sự biến thiên của điện trường và từ trường. Chuyên đề này đề cập đến dao động điện từ trong mạch LC và quá trình thu phát sóng điện từ. Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 4" là bài tập tổng hợp toàn bộ Chương 4 Dao động và sóng điện từ được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Dao động và sóng điện từ nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Sóng điện từ có những tính chất giống như sóng cơ học thông thường.

B.

Sóng điện từ truyền được trong chân không.

C.

Sóng điện từ được đặc trưng bởi tần số hoặc bước sóng, giữa chúng có hệ 

D.

Sóng điện từ là sóng ngang.

A.

Một sóng đàn hồi.

B.

Một điện trường.

C.

Một sóng kết hợp giữa điện trường và từ trường vuông góc nhau. 

D.

Một từ trường.

A.

Là sóng ngang.

B.

Truyền được trong chân không.

C.

Có thể phản xạ khi gặp vật cản.

D.

Có thể giao thoa.

A.

Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian có mối quan hệ tương sinh, cùng tồn tại và lan truyền trong không gian, tạo ra sóng điện từ.

B.

Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian là hai môi trường hoàn toàn độc lập, không liên quan đến nhau.

C.

Sự tạo thành sóng điện từ là do sự lan truyền trong không gian của sóng vô tuyến điện, không phải có nguồn gốc từ sự biến thiên của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

D.

Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian có mối quan hệ tương sinh, cùng tồn tại và lan truyền trong không gian, tạo ra sóng điện từ, là hai môi trường hoàn toàn độc lập, không liên quan đến nhau và sự tạo thành sóng điện từ là do sự lan truyền trong không gian của sóng vô tuyến điện, không phải có nguồn gốc từ sự biến thiên của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

A.

Sóng dài và sóng trung.

B.

Sóng trung và sóng ngắn.

C.

Sóng dài và sóng ngắn.

D.

Sóng dài, sóng trung và sóng ngắn.

A.

Biến điệu.

B.

Khuếch đại.

C.

Tách sóng.

D.

Phát dao động cao tần.

A.

Giảm độ tự cảm của cuộn dây xuống một nửa.

B.

Giảm độ tự cảm của cuộn dây xuống còn .

C.

Tăng điện dung của tụ lên 16 lần.

D.

Tăng điện dung của tụ lên 4 lần.

A.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

B.

Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 2T.

C.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì .

D.

Không biến thiên.

A.

Tia γ có bước sóng ngắn hơn sóng truyền thanh.

B.

Tia γ có bước sóng dài hơn sóng truyền thanh.

C.

Tia γ và sóng truyền thanh có bước sóng bằng nhau. 

D.

Tia γ có bước sóng ngắn hơn, bằng hay dài hơn sóng truyền thanh đều không đúng.

A.

Không mang năng lượng.

B.

Là sóng dọc.

C.

Là sóng ngang.

D.

Không truyền được trong chân không.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ