Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7" là bài tập tổng hợp toàn bộ  Chương 7 Hạt nhân nguyên tử được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về  Chương 7 Hạt nhân nguyên tử nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Z = 4,82.1024.

B.

Z = 6,023.1023.

C.

Z = 96,34.1023.

D.

Z = 14,45.1024.

A.

Số hạt nơtron trong hạt nhân và số êlectron trên các quỹ đạo.

B.

Số prôton trong hạt nhân và số êlectron trên các quỹ đạo.

C.

Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử.

D.

Số êlectron trên các quỹ đạo.

A.

Thường nhỏ hơn số khối ban đầu.

B.

Thường lớn hơn số khối ban đầu.

C.

Không bao giờ nhỏ hơn số khối ban đầu.

D.

Không bao giờ lớn hơn số khối ban đầu.

A.

Cùng phương, cùng chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng.

B.

Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng.

C.

Cùng phương, cùng chiều, độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng.

D.

Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng.

A.

Làm chậm lại số nơtron phóng ra trong quá trình phân hạch.

B.

Hấp thụ số nơtron trong quá trình phân hạch.

C.

Hấp thụ tia gamma trong quá trình phân hạch.

D.

Kiểm tra số năng lượng được tạo ra.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Chia sẻ