Bài giảng Chương 1: Este - Lipit


Bài giảng tổng hợp về kiến thức Chương 1: Este - Lipit trong nội dung Hóa học lớp 12. Giúp các bạn hệ thống và ôn luyện lại kiến thức.

Danh sách bài giảng

  Bài 1: Este

    Este tạo thành khi thay nhóm OH trong axit cacboxylic bằng gốc OR.Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit và môi trường kiềm

  Bài 2: Lipit

    Tổng hợp các kiến thức cơ bản về lipit cũng như các bài tập lý thuyết, trắc nghiệm đi kèm giúp các em hiểu hơn về bài giảng.

  Bài 3: Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp

    Bài giảng tổng hợp các kiến thức lý thuyết về xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp và các bài tập trắc nghiệm đi kèm giúp các bạn ôn luyện lại kiên thức đã học