Bài 3: Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp


Nội dung bài giảng

I- Khái niệm chất giặt rửa

Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hoá học với các chất đó.

II- Chất giặt rửa

1. Xà phòng

- Xà phòng là muối natri (hoặc kali) của các axit béo có thêm các chất phụ giâ như chất tạo màu, chất tạo hương...
- Xà phòng có nhược điểm là khi dùng với nước cứng (nước có nhiều ion Ca2+và Mg2+) tạo các muối      (C17H35COO)2Mg, (C15H31COO)2Ca,... kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến chất lượng vải sợi.

2. Chất giặt rửa tổng hợp

- Là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng  hóa học với chất đó. Nó là những hợp chất không phải muối RCOONa nhưng có tính năng giặt rửa như xà phòng.

- Thành phần: ROSO3Na: natri ankyl sunfat; RC6H4SO3Na: natri ankyl benzen sunfonat

- Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng được trong nước cứng do không mất tác dụng giặt rửa trong nước cứng. 

- Được điều chế từ các sản phẩm dầu mỏ.