Bài giảng Chương 2: Cacbohiđrat


Tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập liên quan về Chương 2 Cacbohiđrat hóa học lớp 12. Giúp các bạn ôn luyện lại kiến thức.

Danh sách bài giảng

  Tổng hợp kiến thức chung về Cacbohiđrat

    Tổng hợp kiến thức chung về Cacbohiđrat giúp các bạn nắm được tổng quan về Cacbohiđrat. Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là Cn(H20)m.

  Lý thuyết về Glucozơ

    Lý thuyết về Glucozơ cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản về Glucozơ. Glucozơ là chất kết tinh, không màu, khó nóng chảy, dễ tan trong nước. Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ...

  Lí thuyết về fructozo

    Lí thuyết về fructozo giúp bạn nắm rõ các tính chất cơ bản về fructozo. Fructozơ là chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước.

  Lí thuyết về Saccarozơ

    Lí thuyết về Saccarozơ giúp bạn nắm vững các kiến thức cơ bản về Saccarozơ. Saccarozơ là chất kết tinh không màu, là thành phần chính của đường mía (từ cây mía), củ cải đường, đường thốt nốt, còn được gọi là đường mía...

  Lí thuyết về Mantozơ

    Lí thuyết về Mantozơ cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản về Mantozơ. Mantozơ là Tinh thể không màu, tan nhiều trong nước, Còn gọi là đường mạch nha.

  Lí thuyết về Tinh bột

    Lí thuyết về Tinh bột tổng hợp các tính chất cơ bản nhất về tinh bột. Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội, tan trong nước nóng tạo thành hồ tinh bột. Có nhiều trong các loại ngũ cốc (gạo, mì, ngô...) củ (khoai, sắn...) và quả (táo, chuối...).

  Lí thuyết về Xenlulozơ

    Lí thuyết về Xenlulozơ giúp bạn hệ thống lại các kiến thức về Xenlulozơ. Xenlulozơ là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không tan trong nước, ete, benzen chỉ tan được trong một số dung môi như: H2SO4 đậm đặc, HCl /ZnCl2, Cu(OH)2 /NH3