Biết img1 Tính a.

A.

1.

B.

2.

C.

0.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 img1img2  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.