Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là

A.nơi đứng chân của lực lượng vũ trang.          
B.một loại hình hậu phương kháng chiến.
C.trận địa tiến công quân xâm lược      
D.nơi đối phương bất khả xâm phạm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945-1954) là căn cứ địa Việt Bắc. Nó không phải là nơi đối phương bất khả xâm phạm vì trên thực tế thực dân Pháp đã nhiều lần tổ chức các cuộc tiến công lên khu vực này, thiết lập ở đây một hệ thống phòng thủ trên đường số 4 trong kế hoạch Rơve

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi Lịch sử THPT

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.