Cho các bước sau

1. Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử để hợp tử phát triển thành phôi.

2. Lấy trứng ra khỏi tế bào và cho thụ tinh nhân tạo.

3. Nuôi tế bào xoma của hai loài trong ống nghiệm.

4. Cấy phôi vào tử cung vật nuôi để mang thai và đẻ.

5. Cắt phôi động vật thành nhiều phôi.

Sắp xếp các bước theo đúng trình tự của quá trình cấy truyền phôi ở động vật.

A.

         2 → 5 → 4.

B.

         3 → 2 → 1 → 4.

C.

         2 → 1 → 3 → 4.

D.

         2 → 3 → 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.