** Cho các dữ kiện sau:

I. Ruột thừa ở người là vết tích của ruột tịt ở động vật ăn cỏ.

II. Phôi người giai đoạn 18 - 20 ngày, còn dấu vết khe mang ở cổ.

III. 5 - 6 đốt sống cùng của người, là vết tích đuôi động vật.

IV. Các phản ứng trao đổi chất ở người và động vật có xương, xảy ra các giai đoạn tương tự nhau.

V. Người cổ đại Nêanđectan có cấu tạo cơ thể giống cả vượn người ngày nay và loài người ở những đặc điểm nhất định.

VI. Phôi người được hai tháng, vẫn còn đuôi khá dài.

VII. Có những trường hợp người xuất hiện lớp lông bao phủ toàn thân hoặc có vài đôi vú.

VIII. Người và động vật có xương, đều có cấu tạo đối xứng hai bên, cột sống là trục chính, cơ quan dinh dưỡng nằm ở phần bụng, cơ quan thần kinh ở phần lưng.

IX. Tay người có vuốt hoặc có người mọc đuôi dài 20 - 25cm.

X. Một số kháng nguyên, kháng thể ở người và động vật giống nhau.

Dữ kiện nào là bằng chứng về cơ quan thoái hoá?

A.

III, VII, IX.

B.

III, IX.

C.

III, VI, VII, IX.

D.

VII, IX.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

III, VII, IX.

5 - 6 đốt sống cùng của người, là vết tích đuôi động vật.

Có những trường hợp người xuất hiện lớp lông bao phủ toàn thân hoặc có vài đôi vú.

Tay người có vuốt hoặc có người mọc đuôi dài 20 - 25cm.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.