Cho đa giác lồi img1 đỉnh img2. Số tam giác có img3 đỉnh là img4 đỉnh của đa giác đã cho là :

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B.  Số tam giác có img1 đỉnh là img2 đỉnh của đa giác đã cho là số tổ hợp chập img3 của img4 phần tử. Số tam giác lập được là img5. Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...