Cho img1 điểm trong đó không có img2 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ img3 điểm trên?         

A.

img1.

B.

56.

C.

168.

D.

84.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Có img1 tam giác. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.