Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt một điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi tần số f để điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Khi đó, tần số f bằng:

A.

f = .

B.

f = .

C.

f = .

D.

f = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

f = .

Điện áp trên hai đầu tụ điện được xác định:

UCZC = ZC =

Xét y = =

y = y = + 1

Đặt x = , điều kiện x > 0 y = x + 1.

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến x là một parabol có phần lõm hướng lên trên.

Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh:

x =

  ω2 = , với điều kiện x > 0  2LC – R2C2 > 0   > R2

Vậy với ω2 = f = thì hàm số y đạt giá trị cực tiểu và UL đạt giá trị cực đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...