Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 500 (ml) dung dịch hỗn hợp gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M. Khối lượng kết tủa tạo ra là:

A.

147,75 g.

B.

146,25 g.

C.

145,75 g.

D.

154,75 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

147,75 g.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...