Cho hàm số img1, có đồ thị là img2. Tìm img3 biết tiếp tuyến của đồ thị img4 tại giao điểm của img5 và trục Ox có phương trình là img6

A.

 img1        

B.

 img1        

C.

 img1        

D.

 img1

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...