Cho hàm số img1 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết Tiếp tuyến đi qua điểm img2.

A.

 img1.         

B.

img1.         

C.

img1.         

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi img1 là tiếp điểm Ta có: img2. Phương trình tiếp tuyến có dạng:img3 Vì tiếp tuyến đi qua img4 nên ta có: img5  img6  img7 img8. Phương trình tiếp tuyến:img9. img10 img11. Phương trình tiếp tuyến img12.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.