Cho hàm số img1 liên tục trên khoảng img2img3. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 1)        Hàm số đạt cực trị tại điểm img4 khi và chỉ khi img5. 2)        Nếu hàm số img6 có đạo hàm và có đạo hàm cấp hai tại điểm img7 thoả mãn điều kiện img8 thì điểm img9 không phải là điểm cực trị của hàm số img10. 3)        Nếu img11 đổi dấu khi img12 qua điểm img13 thì điểm img14 là điểm cực tiểu của hàm số img15. 4)        Nếu hàm số img16 có đạo hàm và có đạo hàm cấp hai tại điểm img17 thoả mãn điều kiện img18, img19 thì điểm img20 là điểm cực đại của hàm số img21.  

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  1)        Mệnh đề: “ Hàm số đạt cực trị tại điểm img1 khi và chỉ khi img2” sai vì img3mà đạo hàm qua img4 không đổi dấu thì hàm số không đạt cực trị tại điểm img5. 2)        Mệnh đề: “Nếu hàm số img6 có đạo hàm và có đạo hàm cấp hai tại điểm img7thoả mãn điều kiệnimg8 thì điểm img9 không phải là điểm cực trị của hàm số img10” sai vì img11 có img12 nhưng vẫn đạt cực trị tại img13. 3)        Mệnh đề: “Nếu img14 đổi dấu khi img15 qua điểm img16 thì điểm img17 là điểm cực tiểu của hàm số img18” sai vì điểm img19 có thể là điểm cực đại của hàm số img20. 4)        Mệnh đề: “Nếu hàm số img21 có đạo hàm và có đạo hàm cấp hai tại điểm img22thoả mãn điều kiện img23, img24 thì điểm img25 là điểm cực đại của hàm số img26” sai vì điểm img27 là điểm cực tiểu của hàm số img28. Vậy không có mệnh nào đúng.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...