Cho hàm số img1 liên tục trên img2 thỏa img3 với mọi img4 và img5 với mọi img6, có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img7 để phương trình img8 có nghiệm? 31241573_585397558492598_7806615621877104640_n

A.

6.

B.

7.

C.

8.

D.

 9.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Đặt img1 Dựa vào đồ thị ta thấy img2 đồng biến trên img3 nên img4 Mà img5 có img6 giá trị nguyên.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.