Cho hình chóp img1 có đáy là hình chữ nhật với img2, img3, img4 và img5 vuông góc với đáy. Tính bán kính img6 của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp img7.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1  Ta có:img2img3 nên img4 Nhận thấy:img5. Tương tự:img6 Do các điểm img7 img8 img9 đều nhìn đoạn thẳng img10 dưới một góc vuông nên gọi img11 là trung điểm của đoạn thẳng img12 thì img13 là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp img14. Vậy img15.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.