Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và img1. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.          

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 - Phương pháp: SA là chiều cao tứ diện

 img1

- Cách giải:

img2 img3   .

Vậy đáp án đúng là: D. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.