Cho hình nón có chiều cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3. Diện tích toàn phần của hình nón là:             

A.

img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

- Phương pháp: Diện tích toàn phần hình nón img1 trong đó img2 là diện tích xung quanh hình nón, img3 là diện tích đáy hình nón - Cách giải: Độ dài đường sinh img4 img5  img6   .

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.