Cho hình trụ có bán kính đáy bằng img1. Một mặt phẳng qua trục của hình trụ và cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông. Diện tích xung quanh của khối trụ đã cho bằng:         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cạnh thiết diện gấp đôi bán kính đáy img1cm. Diện tích xung quanh khối trụ là: img2 .  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.