Cho img1 là một nguyên hàm của hàm số img2 . Tìm nguyên hàm của hàm số img3.          

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

Đặt img2 

img3

Vậy đáp án đúng là: D .   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...