Cho img1 là số nguyên dương thỏa mãn img2. Hệ số của số hạng chứa img3 trong khai triển của biểu thức img4 img5 bằng:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Từ giả thiết img1img2. Xét khai triểnimg3. Hệ số của img4 tương ứng với img5. Hệ số cần tìm là img6. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.