** Cho một mạch điện gồm một nguồn  có suất điện động 12 V, điện trở trong 1,2 Ω, và các điện trở: R1 = 8 Ω, R3 = R4 = 4 Ω; bình điện phân có điện trở R2 = 4 Ω chứa dung dịch CuSO4. Cho biết với đồng A = 63,546 g và đồng có hóa trị n = 2 trong dung dịch điện phân CuSO4. Sau một thời gian, người ta thấy có một khối lượng m = 0,64 g Cu được giải phóng ở catôt. Ampe kế có điện trở không đáng kể.

Số chỉ của ampe kế là

A.

1,2 A.

B.

1 A.

C.

0,8 A.

D.

0,6 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,8 A.

Điện trở tương đương của mạch ngoài:

 

 = 4,8 Ω

Do đó, cường độ dòng điện chính đi qua mạch:

 = 2 A

Cường độ dòng điện đi qua R1 và cũng là cường độ do ampekế chỉ:

I1 = 0,8 A (số chỉ của ampekế).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.