Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với mặt phẳng img1, góc giữa BD và mặt phẳng img2là img3. Thể tích khối tứ diện img4 là V. Tỉ số img5 là:  

A.

1.

B.

3.

C.

4.

D.

12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

    img1  Đáp án D img2  Xét img3 vuông tại M có : img4 Xét img5 vuông tại A có : img6 Vậy img7 img8.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.