Cho hàm số img1. Có tất cả bao nhiêu điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang bằng 5 lần khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận đứng.  

A.

4.

B.

3.

C.

2.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tọa độ điểm img1 có dạng img2 Phương trình đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt là img3 . Giải phương trình img4 img5  .

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...