Choose a word that has different stress pattern:

diploma                fasten                  alternate                     origin

A.

diploma                

B.

fasten                  

C.

alternate                     

D.

origin

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

diploma         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...